You Are Here: Home » CÁC KHÓA HỌC » Một giờ học tiếng anh tiểu học tại EIE Phú Thọ

Một giờ học tiếng anh tiểu học tại EIE Phú Thọ

Một giờ học tiếng anh tiểu học tại EIE Phú Thọ

Tại EIE, bé được học Tiếng Anh trong môi trường giảng viên sử dụng 100% ngôn ngữ bằng Tiếng Anh, các bé thật sự rất thông minh và có ý thức tốt

Hình ảnh lớp học Tiếng Anh tại Hương Cần- Thanh Sơn- Phú Thọ

Clip to Evernote

About The Author

Number of Entries : 27

Leave a Comment

Copyright © 2015 EIE English center

Scroll to top